tinhhuongkhogo.com

TƠ DUYÊN ĐẮP ĐỔI Buồn vương thầm lặng sợi sầu Sập sùi lệ ngấn xót đau trang đài Bẽ bàng vỡ mộng duyê

TƠ DUYÊN ĐẮP ĐỔI Buồn vương thầm lặng sợi sầu Sập sùi lệ ngấn xót đau trang đài Bẽ bàng vỡ mộng duyên hài Giấc xuân khắc khoải liêu trai đêm tình Vân vi ? Nào tỏ nỗi mình ! Khúc nhôi đâu dễ diễn trình cùng ai Bồ hòn làm ngọt…nguôi ngoai Làm thinh với kẻ đơn sai lời thề … Một ngày vướng phải bùa mê Gió đưa mây trắng bồng về biển xanh Nỗi xưa … quên …hưởng ngọt lành Giọt tình…sương khói…long lanh tâm hồn Tím chiều loang nhuộm hoàng hôn Cỏ may héo rũ vạt buồn tình xưa Vườn thanh lá mướt sau mưa Chim đùa rúc rích, sắc mua gợi màu. Nguyễn Văn Thái 27/08
13/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *