tinhhuongkhogo.com

Thông tin Thế giới này được tạo ra bởi lời nói

Thông tin
Thế giới này được tạo ra bởi lời nói. Câu nói này nghe hơi kỳ kỳ. Thật ra nó cũng đúng mà chỉ đúng một góc nhỏ.
Nhiều lời chê bai quá thì người tốt cũng bị ghét. Nhiều lời xưng tụng quá thì người xấu cũng được thương. Các nhà tình báo chính trị hiểu điều này rất rõ nên luôn vận dụng các cách thức để đưa thông tin mình muốn cho mọi người nghe.
Chỉ khác nhau là, ai có chính nghĩa thì cho thông tin đưa ra khá gần với sự thật (khá gần thôi chứ không tuyệt đối đúng). Kẻ phi nghĩa thì trắng trợn chế tạo thông tin giả để lừa gạt mọi người.
Cuối cùng quần chúng có thể là nạn nhân nếu bị ảnh hưởng bởi thông tin giả, rồi hiểu sai, thương ghét sai, quyết định sai, làm sai, gây thành nghiệp chướng cho muôn kiếp sau. Còn ngược lại, nếu nhận được thông tin đúng, hiểu đúng, thương ghét đúng, quyết định đúng, làm đúng, tạo thành công đức cho nhiều kiếp sau.
Ở trên mạng nhiều thông tin sai lạc quá, hầu hết do các thế lực chính trị chỉ đạo thuộc hạ dựng nên để đầu độc mọi người. Rất nhiều người bị đầu độc bởi các thông tin giả tạo mà được thiết kế tạo dựng y như thật, để rồi tâm hồn tan vỡ hư hao.
Điều chúng ta may mắn không bị thông tin giả tạo đầu độc khi chúng ta nắm giữ kỹ HAI phẩm chất này, yêu đạo lý và yêu tổ quốc. Ai nói gì ngược với hai phẩm chất đó thì ta không chấp nhận. Hai phẩm chất này giống như đôi cánh giữ con chim còn tung bay trong bầu trời hạnh phúc. Nguồn từ Bác Kính Yêu
14/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *