tinhhuongkhogo.com

Mình có một cái dở là khi bắt đầu một cuốn sách mình thường tìm hiểu qua nội dung rồi mới đọc

Mình có một cái dở là khi bắt đầu một cuốn sách, mình thường tìm hiểu qua nội dung rồi mới đọc. Sẽ xem mục lục trước để biết nội dung mình cần tìm nằm ở chương nào... Và rồi đọc từ đầu đến cuối không thiếu chữ nào.
Đợt này đọc cuốn này, tác giả nói nhiều về cảnh giới đạt được khi tu luyện nội hỏa... Càng đọc càng thấy rối rắm và mơ hồ... Đọc mãi vẫn chỉ thấy như tác giả đang miêu tả chốn bồng lai. Thoảng lắm mới có đoạn hiểu được...
Và bắt đầu nhận ra, sao cứ phải cố đọc từng chữ nhỉ. Nguyên tắc 80/20 xuất hiện trong đầu... Ok, đọc lướt những nội dung lê thê dài dòng! Chỉ đọc nội dung mình cần thôi, đọc kỹ vào... Vậy mà lại thấy nó dễ hiểu hơn ?
Tháng 5: hoàn thành cuốn này và Ruột Ơi là Ruột nào!
19/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *