tinhhuongkhogo.com

Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ việc xảy ra trong

"Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn, nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ; việc xảy ra trong năm nay dù có lớn đến mấy, sang năm chỉ còn là câu chuyện; việc xảy ra trong kiếp này dù có to cỡ nào thì sang kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết; chúng ta cùng lắm chỉ là những người có câu chuyện mà thôi.
Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng: Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu."
*không biết viết gì đành nhặt trên mạng
14/09/2019
2 bình luận:
陳文心
14-09-2019, 23:45:41
Chỉ chổ nhặt voi
Hoan Nguyen Pham
14-09-2019, 23:45:41
<3

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *