tinhhuongkhogo.com

16 MỘT THỜI Sinh viên mình đã hẹn thề Đi chung một lối đi về một nơi

16 MỘT THỜI
Sinh viên mình đã hẹn thề
Đi chung một lối đi về một nơi
Gấp con thuyền nhỏ thả trôi
Anh cười anh bảo chở đôi chúng mình
Nhìn em anh bảo là xinh
Và anh lại bảo chúng mình đẹp đôi
Mời nhau chỉ một nắm xôi
Em cười em bảo thế thôi đủ rồi
Sinh viên thời chiến anh ơi
Cơm rau chưa đủ ước gì xa xôi
Nhưng rồi vật đổi sao dời
Gió theo lối gió mây trôi ngược chiều
Trời đông sợi nắng liêu siêu
Giờ em đứng cạnh sông chiều mờ sương
6-10-2015 Quyên Phạm Hà
13/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *