tinhhuongkhogo.com

Bài viết 11/2016

 Kể từ khi phim Hàm cá mâp được trình chiếu, những mõm cá há hốc phô răng lởm chởm gây nhiều cơn ác mộng. Nhưng trong thực tế, mỗi năm có chưa đến 10 người bị thiệt mạng do bị cá mập tấn công, ngược lại, gần 100 triêu con cá này đã bị loài người giết mỗi năm. Trong vòng 15 năm, 80% dân số cá mập đã  bị tiêu diệt, từ lúc này cá mập trắng nằm trong số loài được bảo vệ, các nhà khoa học ra sức tạo một...